Web Sitesi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 1. 1.VERİ SORUMLUSU
 2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Fatih Ökçe Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“FATİH ÖKÇE” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 3. 2.KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
 4. Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz; şirketimizin www.fatihokce.com.tr web sitesini ziyaret etmeniz halinde web sitesi kayıtlarından ve çerezler üzerinden elde edilmektedir.

  Kişisel verilerinizi Şirket’in 5651 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve şirket internet sitesinin düzgün çalışabilmesi, işlevselliğinin ve performansının artırılabilmesi amacıyla elde ettiğimiz çerezleri veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz kapsamında işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

  *Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için internet sitemizde yer alan çerez politikasını inceleyebilirsiniz.

 5. 3.KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI
 6. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası,
  • Sitemizi ziyaret etmeniz halinde; 5651 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesindeki hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 7. 4.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 8. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızla, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle,

  Ayrıca

  • Hukuki yükümlülükler kapsamında (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Şirketin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması; log kayıtlarının resmî kurumlar ile paylaşılması;
  • İnternet sitesinin altyapı sağlayıcılarıyla,
  • Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla,
  • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.
 9. 5.İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ
 10. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için kvkk@fatihokce.com.tr ile iletişime geçebilir veya www.fatihokce.com.tr adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz

  Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuzu;

  • İkitelli Atatürk Bulvarı Eski Turgut Özal Caddesi No:1/1 Başakşehir/İstanbul adresine bizzat getirebilir,
  • Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,

  fatihokce@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

  Başvuruda ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu yer almalıdır.

  Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz, kayıt ortamının maliyetini tarafınızdan talep edilebilecektir.

ÜYE KURULUŞLAR

üye kuruluşlar fatih ökçe üye kuruluşlar fatih ökçe üye kuruluşlar fatih ökçe

MERKEZ :

İkitelli Atatürk Bulvarı
Eski Turgut Özal Caddesi
No: 1/1 Başakşehir
İSTANBUL

T: +90 212 698 19 00
F: +90 212 698 19 05
E: info@fatihokce.com.tr

Yasal Hükümlülükler :

İlgili Kişi Başvuru Formu
Çerez Politikası
Web Sitesi Aydınlatma Metni
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Yönetim Sistemleri Politikası

MAĞAZALAR / ŞUBELER :

Ankara
Gaziantep
Gedikpaşa
İran
İzmir
Merter
Ukrayna

T: +90 312 229 93 31
T: +90 342 235 69 60
T: +90 212 517 19 39
T: +98 912 177 44 05
T: +90 232 436 07 01
T: +90 212 637 36 82
T: +38 050 595 30 02